Bulqizë, ofroj vend pune Menaxher

537

KOKA shpk kerkon te punesoje nje menaxher ne objektet ku ushtron aktivitetin e saj, ne zonen Kraste-Bulqize-Martanesh.

Detyrat dhe pergjegjesite kryesore:
-te beje koordinimin e aktiviteteve te brendshme
-te jete pergjegjes ne mbarevajtjen e punes ne objekte
-te instruktoje dhe te caktoje urdhrat e punes
-te beje inspektimin per punimet ne terren e te kontrolloje progresin e tyre
-te mbaje dokumentacionin perkates dhe te hartoje raportet e nevojshme
-te kete aftesi organizative dhe te jete i afte ne zgjidhjen ne kohe te problemeve
-preferohet te dije programet baze te kompjuterit
-preferohet me eksperience te meparshme

Detaje te tjera do te jepen gjate intervistes.
Te interesuarit te dergojne cv e tyre ne e-mailin: info@koka-shpk.com