KONTAKT

E-mail: bulqizaime.al@gmail.com
Telefon: +355 67 48 74 819
Adresa: Bulqizë, Lagjja e Re, Rr. “Këshilli i rrethit”, Pall. 65, Shk. 7, Ap. 34.
Drejtues: Sami Curri

ANKESA DHE KORRIGJIME

Bulqiza ime është e hapur për t’u angazhuar me audiencën dhe për t’u marrë me ankesat legjitime. Në faqen tonë në internet www.bulqizaime.al nuk lejojmë komentet nga përdoruesit. Për çdo koment që bie në kundërshtim me parimet etike, morale njerëzore dhe ligjore në kanalet tona në rrjetet sociale, na kontaktoni. Kjo rubrikë ka për qëllim informimin e publikut për rregullat dhe procedurat që do të ndiqen nga Bulqiza ime për trajtimin e ankesave dhe së drejtës për përgjigje nga publiku. Çdo person që kërkon të ushtrojë të drejtat e mësipërme përpara se t’i drejtohet Bulqiza ime duhet të bëjë evidentimin e qartë, nëse ka një ankesë për krijimet e publikuara apo nëse kërkon të ushtrojë të drejtën për përgjigje.

  • Përpara se të depozitoni një ankesë apo kërkesë për korrigjim lexoni rregulloren tonë, me detyrimet e të dyja palëve [kliko më poshtë].

RREGULLORE PËR ANKESAT DHE KËRKESAT PËR KORRIGJIME

  • Formulari i ankesës mund të shkarkohet më poshtë dhe duhet të paraqitet në adresën e postës elektronike: bulqizaime.al@gmail.com